ULTRASONOGRAFİ:MERMEZİMİZDE AŞAĞIDAKİ ULTRASONOGRAFİK TETKİKLER YAPILMAKTADIR:

A) 2d Ultrasonografik İncelemeler:

İnsan kulağının işitemiyeceği frekanstaki ses dalgaları kullanılarak yapılan görüntüleme yöntemidir. Zararlı etkisi olmadığı için özellikle gebelerde rahatlıkla kullanılabilir. Ultrasonografi özellikle yumuşak dokularda,karın organları,boyun bölgesi,tiroid,tükrük bezleri,lenf bezleri,göz,meme,kalça eklemi,thorax skrotum-testis, jinekolojik sistem ve prostat (transabdominal-transrektal) ve kalp damar sisteminde kullanılmaktadır.

 • Üst karın ultrasonografisi
 • Alt karın ultrasonografisi
 • Tüm karın ultrasonografisi
 • Hepatobiliyer sistem ultrasonografisi
 • Üriner sistem ultrasonografisi
 • Parotis bezi ultrasonografisi
 • Submandibular bez ultrasonografisi
 • Omuz-diz-el-ayak ultrasonografisi
 • Kalça eklemi (iki taraflı), kıyaslamalı
 • Meme ultrasonografisi
 • Tiroid ultrasonografisi
 • Toraks ultrasonografisi
 • Skrotal-testis ultrasonografisi
 • Transrektal ultrasonografisi
 • Transvajınal ultrasonografisi
 • Transfontanel ultrasonografi
 • Boyun ultrasonografisi

B) Renkli doppler ultrasonografi :

A) Üst karın ultrasonografi tetkik hazırlığı :

En az 5-6 saat açlık gerekmektedir.
Sabah aç karnına,
Sabah hafif kahvaltı sonrası öğlen yemeği yemeden saat 12 den sonra veya öğlen
Hafif yemek yedikten sonra arada hiç bir şey yenmeden akşam 16:30 – 17:00 den sonra    yapılabilir. Tetkike gelmeden bir veya bir kaç gün önceden gaz yapan yiyecekleri yememeniz    yararlıdır.çok gazlı yapıdaysanız metsil tb gibi bir gaz giderici ilacı kullanabilirsiniz.

B) Tüm karın ultrasonografi tetkik hazırlığı:

 • Carotis renkli doppler ultrasonografisi (iki taraflı )
 • Vertabral arter renkli doppler ultrasonografisi (iki taraflı)
 • Transkraniyal renkli doppler ultrasonografisi
 • Orbita renkli doppler ultrasonografisi (iki taraflı)
 • Skrotal renkli doppler ultrasonografisi
 • Penil renkli doppler ultrasonografisi
 • Meme renkli doppler ultrasonografisi (iki taraflı)
 • Abdominal aorta renkli doppler ultrasonografisi
 • Çölyak trunkus renkli doppler ultrasonografisi
 • Süperior mezenter arter-ven renkli doppler ultrasonografisi
 • Vena kava inferior renkli doppler ultrasonografisi
 • Pelvik arterler renkli doppler ultrasonografisi
 • Pelvik venler renkli doppler ultrasonografisi
 • Alt-üst extremite arteriyel sistem renkli doppler ultrasonografisi
 • Alt-üst extremite venöz sistem renkli doppler ultrasonografisi,
 • Arteriyovenöz fistül renkli doppler ultrasonografisi
 • Portal ven sistemi renkli doppler ultrasonografisi
 • Hepatik ven sistemi renkli doppler ultrasonografisi
 • Renal arter—ven renkli doppler ultrasonografisi
 • Renal parankim renkli doppler ultrasonografisi
 • Renal transplant renkli doppler ultrasonografisi
 • Transvajınal renkli doppler ultrasonografisi
 • Transrektal renkli doppler ultrasonografisi
 • Veziko üretral reflüks renkli doppler ultrasonografisi
 • Tiroid renkli doppler ultrasonografisi
 • Kitle lezyonu renkli doppler ultrasonografisi

C) Orbita ultrasonografisi:

D) Yuzeyel doku,kas-tendon ultrasonografisi:

E) 4 boyutlu renkli doppler obstetrik (gebelik) ultrasonografi:

Ultrasonografi fetus ve annedeki fizyoloji ve patolojiyi gösterebilen hızlı güvenilir ve zararsız bir yöntemdir.fetusun gelişimini degerlendirmede fötal anomalilerin , distressin, gelişme geriliğinin tesbitinde kullanılır.renkli doppler us ile fetomaternal dolaşım,fötal ve maternal damarlardaki akım dinamikleri incelenebilmektedir. 4 boyutlu ultrasonografide 3d ultrasonografide elde edilen görüntüler real time(canli) olarak oluşmaktadir


Görseller: