RADYOLOJİ:Dijital Röntgen:

X ışını ile yapılan görüntüleme yöntemidir. Yüz yılı aşkın bir süredir kullanılan bir yöntem olup günümüzde gelişerek dijital hale gelmiştir.
Bu sayede x ışını dozu azalmış,görüntü kalitesi artmıştır. 1 sn.den kısa süren çekim süresi , bilgisayarlı tomografinin yüzde biri kadar az doz içermesi ve ekonomik olması en büyük avantajıdır. Günümüzde en sık olarak el-ayak,iskelet sistemi,omurga,akgiğer grafisi,kafa-sinüs grafileri,batın-böbrek grafileri çekilmektedir.

Ortoröntgenogram:

Ortoröntgenogramda tüm omurga veya bacak gibi uzun bölgeler tek film üzerinde görüntülenir.
Omurga eğriliklerinin görüntülenmesinde ve açı olçümlerinde kullanılır. Ayrıca bacak kisalıklarında extremite boylarının ölçümünde de kullanılır.

 

Merkezimizde yapılan dijital radiolojik tetkikler:

A)dijital mammografi:
B) dijital ortoröntgenogram (skolyoz-boy grafisi):
C) hysterosalpingografi:
D) intravenöz ürografi(ivp):
E) ürethrografi:
F) cranium,sinüs,baş-boyun bölgesi radyografileri:
G) akciğer-gögüs bölgesi radyografileri:
H)karın - kalça bölgesi radyografileri:
I) omurga radyografileri:
J)ekstremite (el-kol-ayak-bacak)