DİJİTAL MAMMOGRAFİ:Mammografi memenin düşük dozda x ışını ile görüntüleme yöntemidir. Dünya sağlık örgütü ve türk radyoloji derneği 40 yaş üzerindeki kadınların her yıl mammografi çektirmesini önermektedir. Mammografi halen dünyada en sık kullanılan meme görüntüleme yöntemidir. Merkezimizde kullanılan mammografi sistemi ile çok ufak erken evre meme kanseri kolaylıkla tesbit dilebilmektedir. Mammografinin hassasiyetinin düşük olduğu silikonlu meme,opere meme ve yoğun meme gibi durumlarda meme 4 boyutlu renkli doppler ultrasonografi ile tetkik edilmektedir. Eski anolog sistemlerde memenini görüntüsü film üzerinde oluşmaktadır.dijital sistemlerde ise görüntü elektronik ortamda oluşarak bilgisayar ekranında görülmekte ve incelenmektedir.bu görüntülerden film üzerine çıktı alınmakta ,cd ve dijital ortamda saklanabilmektedir.dijital mammografinin avantajı yok denecek düzeyde ağrı,daha düşük doz ve daha yüksek görüntü kalitesidir.